Klintetraktens framtids styrelse består av elva personer. En del är valda på ett år och andra på två år. Det går alltid bra att nå styrelsen genom att skicka en e-post till info@klintetrakten.se

STYRELSE

Göran Wahlqvist, kassör (goranwahlqvist@gmail.com)
Britt Johansson, sekreterare (grymbritt@msn.com)
Lars Bjurström, ledamot (larsbjurstrom.klintehamn@gmail.com)
Sven Jakobsson, ledamot (svenjak@telia.com)
Eva Jan, ledamot (eva.jan@telia.com)
Karin Björnsson, ledamot (karin.bjornson@telia.com)
Simon Stenman, ledamot (simon.stenman@lfgotland.se)
Stefan Stenberg, ledamot (ssnkv23@outlook.com)
Kent Österdahl, ledamot (kent.osterdahl@svenskakyrkan.se)
Göran Björnberg, ledamot (goran.bjornberg@gmail.com
Emilia Lindkvist, ledamot (emilia_johansson4@hotmail.com)

Som revisorer är Bengt Johansson och Ulf Klasson utsedda, med Billy Pettersson som ersättare.