Stadgar fastslagna vid föreningens årsmöte den 29 september 2014.

Klintetraktens framtid – stadgar 2014-09-29