Ge Suderviljan en möjlighet!

posted in: Okategoriserade | 0
Växthuset och butiken på Sicklings väg i Klintehamn

Styrelsen för Suderviljan kämpar nu för att få en verklig möjlighet till en bra verksamhet. Inför Socialnämndens beslut den 22 mars har styrelsen därför skrivit ett brev som kritiserar det förslag som presenterats. Ett förslag som innebär en mycket stor nedmontering av verksamheten och kanske rentav en avveckling.

Förslaget har inte alls försökt ta fasta på de möjligheter som finns och de viktiga uppgifter som en väl genomförd verksamhet kan tillgodose.

Läs hela brevet här!

2013 uppfördes nya lokaler för Suderviljan på Sicklings väg i Klintehamn, investeringen uppgick till 7,2 mkr. Lokalerna utformades för den verksamhet som Suderviljan bedriver. En verksamhet som ska fungera för olika former av funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. På Suderviljan finns därför ett brett utbud av arbeten och sysselsättningar.

Nu finns dessvärre ett verkligt hot mot en viktig verksamhet.