På kvällen den 11 november bjöd Trafikverket in till ett öppet samrådsmöte på Rondo i Klintehamn. Trafikverket ville presentera och diskutera vägplanen för en gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn.

Läs mer på bifogade länkar.

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gotland/Vastergarn-Klintehamn/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6015989