Den 27 januari hölls ett öppet föreningsmöte i Klintetraktens framtid dit alla, såklart, var välkomna. Mötet, som startade kl 19, hölls på Klinte Bibliotek. Agendan för mötet innehöll både kortare rapporteringspunkter och en längre punkt kring kusten och havet runt Klinte.

Agenda
1. Dagordning
2. Val av protokolljusterare
3. Kortare rapporter
– Fibergruppen
– Kontaktläget – hembygdsföreningar, företagarföreningen i Klinte
– Cykelväg
– Ekonomi, medlemsläget
– Hemsidan – inspel, tips, synpunkter
– Kollektivtrafik
4. Kusten och havet. Barlastkajen.
5. Övriga frågor

Drygt 30 personer hade letat sig till biblioteket för att delta i mötet – det kändes så bra att vi får fundera över om vi behöver ha en större lokal till nästa möte. Enligt plan ägnades stor del av tiden åt att presentera läget för kust och hav runt Klinte, samt diskutera ett åtgärdsförslag. Vill du veta mer om förslaget, kontakta gärna Stefan Stenberg (ssnkv23@outlook.com).

Kallelse till mötet
Kusten och havet är två viktiga tillgångar för oss i Klintetrakten – och för alla andra gotlänningar. På mötet den 27 januari ska vi presentera förslag och underlag för en diskussion om hur vi kan utveckla och förbättra. Till exempel kan det handla om:
– Vattnet – Tillgängligheten – Attraktiviteten – Båtarna – Bad – Fiske – Fågellivet

Vi hoppas att mötet ska leda fram till fortsatta och fler satsningar! Kom och var med i diskussionen och det fortsatta arbetet. Dessutom kommer vi också att berätta om lite annat som är på gång i trakten. Till exempel om utbyggnaden av fiber.

Hör av dig om du vill veta mer – annars välkommen!
Styrelsen i Klintetraktens framtid

Öppet föreningsmöte 2015-01-27