Nu är vårt nya utegym vid Balan klart för användning. Det återstår lite städning och uppsnyggning som är lite svårt att göra ordentligt nu på vintern så en del kommer vi att bli klara med först i vår.

Det är Klintetraktens framtid som ansvarar för skötsel och tillsyn av utegymmet. Vi kommer inte att bedriva nån verksamhet utan det är för enskilda övningar eller gemensamma initiativ.

Vi ska se till att utrustningen underhålls och att platsen är städad.

Om du vill nå oss så kan du mejla till info@klintetrakten.se . Om det är mer bråttom så kan du ringa på det telefonnummer som just nu anges här: 070 541 98 35

Men det är ett nummer som kommer att skifta lite beroende på vem som har möjlighet att ta på sig det kontaktansvaret.

Genom att bygga ett utegym vid Balan vill vi utveckla området som bad-, utflykts- och samlingsplats. Det ökar platsens attraktivitet och stimulerar verksamhet som främjar folkhälsan.

Utegymmet är ska förstås vara öppet för alla och vi har försökt välja utrustning som passar vana motionärer och de som är mindre vana. Det ska också kunna användas av barn och unga.

Föreningen Klintetraktens framtid har fått stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Leader som möjliggjort att gymmet byggts.