Under hösten 2016 och några månader in på 2017 följde vi, en grupp inom Klintetraktens framtid, förändringar i hamnen och planering att öka brytningen av kalksten till 300 000 per år. Vi redovisade här, på denna hemsida olika underlag och våra åsikter på olika sätt. Processen men ansökan om utökad brytning fullföljdes inte då utan nu, oktober 2017, har en ny ägare presenterat ett förslag om betydligt mer kalkbrytning, 900 000 ton om året. Klicka på länken ”…Klintebytäkten” lite längre ner så kan du läsa mer om om den planerade brytningen.

Vi kommer givetvis att följa frågan och bevaka de lokala perspektiven och intressena. Men vi låter också det ”gamla” materialet ligga kvar.

Här kommer den text som lades ut vintern/våren 2016/2017.

Just nu pågår förberedelser för att börja lasta ut kalk från hamnen i Klintehamn och dessutom planeras en stor ökning av verksamheten, från nuvarande utlastning på cirka 225 000 ton om året till 875 000 ton om året.

I första skedet kommer kalken att komma från kalktäkten i Klinteby/Hunninge som också planerar en stor utökning av verksamheten, från nuvarande tillstånd som medger 70 000 ton året till 300 000 ton om året,

Båda dessa förändringar, som hänger ihop, kommer att få stor påverkan i Klintetrakten och förstås i synnerhet i närheten av hamnen och täkten.

Klintetraktens framtid har därför skapat en arbetsgrupp som följer och jobbar med frågorna med främsta syfte att bevaka att de lokala intressena får genomslag i de kommande besluten.

Vi kommer därför fortlöpande lägga ut information som kan vara användbar. Det är information som vi hämtar från andra men också underlag som vi själva sammanställer och producerar.

 

Här kan du läsa mer om hamnen

Här kan du läsa mer om Klintebytäkten.