Genom att bygga ett utegym vid Balan vill vi utveckla området som bad-, utflykts- och samlingsplats. Det ökar platsens attraktivitet och stimulerar verksamhet som främjar folkhälsan.

Utegymmet är ska förstås vara öppet för alla och vi har försökt välja utrustning som passar vana motionärer och de som är mindre vana. Det ska också kunna användas av barn och unga.

Föreningen Klintetraktens framtid har nu fått beslut om stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Leader som möjliggör att gymmet byggs.

Vi hoppas att gymmet ska bli klart nu i sommar – 2017.

 

 

Här kan du läsa mer om stödet från EU på  EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.