Möte om hamnen – 15 december

posted in: Okategoriserade | 0

Torsdag 15 december är det möte om hamnen i Klintehamn. Mötet är på Rondo (skolans matsal) och börjar 18.30.

På mötet kommer vi att få information om regionens/tekniska nämndens planer för hamnen i Klintehamn. Medverkar gör (bland annat) Tommy Gardell, ordförande i tekniska nämnden, Isabel Enström, regionråd/ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Mats Eriksson, hamnchef, Patric Ramberg, förvaltningschef och Mattias Edsbagge, miljö- och hälsokydd. Det blir förstås möjlighet till frågor och diskussion.

Just nu pågår förberedelser för att börja lasta ut kalk från hamnen i Klintehamn och dessutom planeras en stor ökning av verksamheten, från nuvarande utlastning på cirka 225 000 ton om året till 875 000 ton om året.

I första skedet kommer kalken att komma från kalktäkten i Klinteby/Hunninge som också planerar en stor utökning av verksamheten, från nuvarande tillstånd som medger 70 000 ton om året till 300 000 ton om året.

Båda dessa förändringar, som hänger ihop, kommer att få stor påverkan i Klintetrakten och förstås i synnerhet i närheten av hamnen och täkten.

Ta chansen att vara med och påverka utvecklingen i Klintetrakten!

Du kan läsa mer om hamnfrågan om du kollar under fliken ”Om hamnen och kalkbrytningen” eller klickar här

 

Om hamnen och kalkbrytningen