Idémöte i Klintetraktens framtid!

Ett idémöte inom Klintetraktens framtid hölls i Hamnkyrkan den 16 november 2015. 30 personer kom dit, främst personer från Klintehamn, men även från några andra socknar. I olika grupper och under livlig diskussion definierades ett antal idéer som från olika perspektiv ses som viktiga för utveckling i och av Klintetrakten.

De olika områdena som diskuterades var:

– Havet/stranden – bättre kontakt och mer positiva upplevelser
– Mötesplatser och mötestillfällen
– Alla socknar
– Evenemang/Aktiviteter
– Bra service i området
– Bra integration och välkomnande av nyinflyttade

För fyra områden finner du de mestadels grovt beskrivna idéerna i bilagan nedan. Dokumentet kommer att kompletteras för att redogöra för alla områdesdiskussionerna. Är du intresserad av någon idé och vill jobba vidare med den? Då är du välkommen att höra av dig och koppla ihop dig med någon av oss. Kika under ”Kontakt” så hittar du mejladress till föreningen, eller under ”Föreningen! så finner du mejladresser till hela styrelsen.

Vi hörs!

Klintetraktens framtid Idémöte – grupparbeten16 nov 2015

Idémöte för utveckling 2015-11-16

Verksamhetsplan 2015-03-19