Hejde Sockenförening har som ett av ändamålen att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Vi hoppas att du som medlem finner nöje att deltaga i de aktiviteter som vi planerat.

Här kan du läsa mer om oss och vår verksamhet.

Vi uppdaterar löpande under året och det enklaste sättet att hänga med vad som händer är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev på hejde.org