Klintetraktens framtid har under 2014/2015 lagt ner arbete för att återskapa ett gammalt bad som fanns vid barlastkajen i Klintehamn. För trots att Klintehamn är ett kustsamhälle med både fastboende och sommargäster så har det inte under ett antal år funnits ett allmänt utomhusbad. Med hjälp av sökta pengar från Leader Gotland, vilka utnyttjades i oktober/november 2014 (se bilder nedan) gjordes mycket arbete. Och nu senast, i juni 2015, har sand skottats på plats.

Det finns såklart mer vi kan göra tillsammans och är du intresserad av att vara med – hör av dig till vår infoadress (info@klintetrakten.se) eller till Lars Bjurström (larsbjurstrom.klintehamn@gmail.com) som är sammankallande i denna arbetsgrupp.

Historik och beskrivning av arbetet. Förr fanns alltså ett bad som låg på barlastkajen. Detta bad hade bryggor, en lång och två tvärbryggor med 25 meter vatten mellan och diverse andra faciliteter. I yttre änden av den udde som utgör grunden för barlastkajen finns resterna av brygganläggningen kvar. En drygt 20 meter lång stenkista, sex plintar ute i vattnet och cementkonstruktioner på land som tillsammans åter kan utgöra underlaget för en fyra meter bred brygga med två meter breda vinkelbryggor.

Angränsande mark på udden är slät och örtbevuxen och kan relativt lätt iordningställas för bekväm vistelse. Precis norr om udden finns en grund vik med sand-morän-botten som kan iordningställas som badplats för små barn. Vi bedömer att området har utvecklingsmöjligheter och ser iordningsställandet av brygga, badvik och gräsplan som ett första steg.

_DSF5075

_DSF4756

_DSF4750

_DSF5077

_DSF5080

grundlggningmindre  arbete