Välkomna till välkomnandegruppen!

Välkomnandegruppen bildades för att arbeta fram en strategi för att hälsa nyinflyttade välkomna till vårt område. I dagsläget består gruppen av Karin Björnson, Karin Persson, Kent Österdahl, Britt och Bengt Johansson. Du är också välkommen!

Under våren 2015 har fem lunchmöten hållits med diskussioner och planering. Ett spår som arbetats med är att bevaka Migrationsverkets och Region Gotlands planer för asylboende på ön. Vi vill förbereda ett bra mottagande av nyanlända om Klintehamn blir en av orterna som kommer i fråga. Av den anledningen har ett offentligt möte hållits på biblioteket i Klintehamn med ämnet ”Starta prata” lett av Mia Hallin från Studieförbundet Vuxenskolan.

I samband med dessa diskussioner anmälde sig ett antal personer som vill vara med och jobba för ett värdigt välkomnande av nyinflyttade från andra länder. De som anmält intresse har olika tankar om hur man kan bidra, exempelvis; promenader, stickcaféer, språkträning, vardagssamtal, med mera.

Gruppen jobbar även med att få rutiner för att välkomna alla som flyttar till Klintetrakten. Vår grupp har varit med på Region Gotlands möten i ämnet asylmottagande och också varit med när andra, som jobbar med den frågan, inbjudit till möten. Karin Björnson leder gruppen och är tillsammans med Britt Johansson kontaktperson, för de som vill anmäla sitt intresse eller ställa frågor. Vi fortsätter vårt arbete och tar emot alla idéer med tacksamhet.

Du kan mejla till Britt Johansson: grymbritt@msn.com