Välkommen till årsmöte i föreningen Klintetraktens framtid!
Mötet hålls den 15 mars kl 19 på Biblioteket i Klintehamn. Anmäl dig gärna!
info@klintetrakten.se

Nedan finns verksamhetsberättelsen för 2014-2015, samt förslaget till verksamhetsplan 2016.

Inbjudan årsmöte 2016-03-15
Klintetraktens framtid Verksamhetsberättelse 2014-2015
Klintetraktens framtid Verksamhetsplan 2016

Styrelsen förslår oförändrade medlemsavgifter för privatpersoner och föreningar, dvs 100:- år. Gäller 2017. (För 2016 har vi beslutat tidigare).

För företagare så föreslås samma avgifter som företagarföreningen hade.

200:- i medlemsavgift och därutöver en serviceavgift:
Ensamföretagare = 1000kr + moms
1 – 7 anställda  =  3000kr + moms
Över 8 anställda  = 5000kr + moms

Avgifterna för företagare ska gälla redan från innevarande år, 2016.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas och därför också en stadgeändring så att begränsningen av antalet styrelseledamöter uppåt (11) tas bort. Regeln finns i § 8.

Här finns stadgarna i sin helhet.

På årsmötet ska också den ekonomiska berättelsen behandlas och revisorernas berättelse redovisas. Här finns de handlingarna:

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse