Den 29 september 2014 hölls föreningens första årsmöte. Över 30 personer samlades i Klinte Bibliotek – roligt! Nedan ser du bildbevis från mötet och kan se förslaget på dagordning, samt den verksamhetsplan som interimstyrelsen presenterade. En styrelse med elva ledamöter valdes och Lars Bjurström fick förtroendet att fortsätta som styrelseordförande.

Årsmöte 29 september 2014 Årsmöte 29 september 2014

Dagordning på årsmöte Klintetraktens framtid 29 september 2014

Verksamhetsplan 2014-09-17